http://www.bebok.eu/article/2157
 

За контакти и общи условия

ул. Кожух планина 3 вх Г

1421, София

Ина Консулова

ina.konsulova@bebok.eu

тел. 0899 915 924

Общи условия за ползване на сайта bebok.eu

Съдържанието в сайта bebok.eu е предназначено изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информацията и материалите от сайта. Достъпът до тези материали, информация и услуги е безплатен.

Използването и достъпът до bebok.eu и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България. Всяко неправомерно действие ще бъде предавано на съответните власти.

Потребителят няма право да използва информация от bebok.eu, ако тя ще се използва за неправомерни и неетични цели.

Авторски права

Текстове, снимки, видео, коментари и другите материали в сайта bebok.eu принадлежат на техните автори. С публикуването на материали в bebok.eu авторите предоставят правото да ги публикуваме изцяло или отчасти във всички наши издания във всякакъв формат - цифров или физически.

Материалите от този сайт се предоставят каквито са, без каквато и да е гаранция, в това число гаранция за продаваемост или пригодност за определени цели или за ненарушаване на право на интелектуална собственост на подписалите ги автори. Bebok.eu не гарантира точността и пълнотата на материалите и услугите на сайта.

Използването на цитати или умалени изображения е разрешено при условие, че е изрично упоменато авторът (авторите и редакторите) на материала, а когато публикацията е в цифров вид - да се постави линк към страницата източник в bebok.eu

Отговорности

Екипът на сайта Bebok.eu не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от наши или чужди публикации, съдържащи невярна, непълна или неточна информация. В това число - нанесени морални щети на хората, обект на критики и обиди от потребителите.

Коментарите, мненията и публикациите на посетителите принадлежат на техните автори! Екипът на bebok.eu не носи отговорност за тяхната истинност и коректност.

Общи условия, касаещи пазаруването на продукти, предлагани от сайта

 

 

Вашето име:
E-mail адрес:
Относно:
Вашият коментар:

Акцент

Фотоконкурс: Най-сладките есенни бебоци 2017 – победители!

Фотоконкурс: Най-сладките есенни бебоци 2017...

Есента отмина, идват студените зимни дни, но с фотоконкурса ни "Най-сладките есенни бебоци”, ние сме все още в...
„Най-сладките бебоци” - печеливш от игра 7 с награди от kidsdecor.eu

„Най-сладките бебоци” - печеливш от игра 7...

На 01.12.2017 Bebok.eu съвместно с Декорация за детската стая kidsdecor.eu стартирахме междинна игра, част от...
„Най-сладките бебоци” - печеливш от игра 6 с награди от OralCare.bg

„Най-сладките бебоци” - печеливш от игра 6...

На 29.11.2017 Bebok.eu съвместно с OralCare.bg - Продукти за орална хигиена
стартирахме междинна игра, част от конкурса...

ул. Кожух планина 3Г
София, 1421

ina.konsulova
@bebok.eu

 

© 2008   Проект на WDG   Уеб дизайн и разработка: